5 CVIKŮ KALISTENIKY NA CVIČEBNÍCH KRUZÍCH | STATICKÁ CVIČENÍ

Gymnastické kruhy jsou perfektní nejen pro různé variace kliků či přítahů, ale také pro pokročilý trénink dovedností. Takzvaná statika, jako je front lever či back lever, planche nebo iron cross patří k vrcholným cvikům kalisteniky. Mnohé z těchto dovedností lze provádět také na horizontálních tyčí nebo paraletách, ale gymnastické kruhy nabízejí jednu velkou výhodu: potřebná dodatečná stabilizace těla poskytuje novou úroveň pro váš trénink a může tak posunout vaše statické cvičení na vyšší úroveň.

1. cvik - front lever

Front lever je jedním z nejoblíbenějších cviků ve street workoutu.

Střed těla a záda jsou zde silně využívány, jelikož je tělo rovnoběžně s podlahou. To vyžaduje hodně síly a napětí celého těla.

Důležité: Paže by měly být zcela natažené a trup se nesmí prohýbat. Kromě toho je třeba věnovat pozornost stažení ramen.


2. cvik - back lever

Na rozdíl od front leveru tento cvik tak nezatěžuje záda, ale spíše ramenní pletence. Střed těla poskytuje potřebné napětí těla tak, aby bylo tělo rovnoběžné s podlahou.

Důležité: Paže mějte natažené a nenechte horní či spodní část těla jakkoliv klesnout, tak aby tělo zůstalo rovné. Back lever se lépe dělá s pevně uchopenými kruhy.


3. cvik - Straddle Planche

Straddle planche způsobuje vysokou zátěž předních, ramenních svalů, proto je v rameni potřeba vysoká úroveň síly. Také je potřeba tzv. síla v propnutí lokte, to je tvořeno souhrou bicepsu a předloktí.

Tato dovednost je potřeba pro mnoho cviků v kalistenice a gymnastice, jako je human flag, iron cross či stojka. Straddle planche navíc vyžaduje silný střed těla, kde je nutné zvednout nohy a udržet tělo rovnoběžně se zemí. V tomto cviku hraje roli také i pohyblivost v oblasti boků a nohou.

Důležité: Udržujte paže natažené a ujistěte se, že máte ramena plně zafixovaná a lopatky od sebe!


4. cvik - L-Sit

L-sit je esteticky velmi příjemný cvik a využívá velké množství svalů v horní části těla, jako jsou ramena, triceps, střed těla (břišní svaly a svaly dolní části zad) ale také nohy jsou zde pod napětím.

L-sit je jedním ze základních cviků kalisteniky a vyžaduje určitou dávku síly a flexibility.

Důležité: Paže by měly být natažené a lopatky stažené dolů, tak abyste tělo tlačili nahoru a zůstali zároveň stabilní.

Na kruzích je toto cvičení podstatně obtížnější než na podlaze nebo na paraletech.


5. cvik - iron cross

Ten je jedním z nejznámějších cviků na gymnastických kruzích. Jak název napovídá, tělo tvoří tvar kříže. K udržení tohoto cviku je zapotřebí velká síla propnutých paží, stejně jako síla ramen a celého středu těla. Tělo je drženo svisle nad podlahou a paže jsou rovnoběžně s podlahou v natažené poloze.

Důležité: Tato dovednost vyžaduje vysokou úroveň celkové síly a může vést ke zranění, proto buďte při tréninku opatrní a dobře se rozehřejte, tím nemyslím jen svaly ale také i klouby :) a to minimálně 20 minut.

Děkuji za pozornost a zase příště, Chinup!
Článek přeložil a doplnil Tom

Dne 27.11.2021